/
Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμ[...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 2015/45 2015-12-07
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Νόμος 2015/4352 2015-12-07
Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), ό[...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 2015/44 2015-12-05
Τροποποίηση της 38/9-11-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119[...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 2015/43 2015-12-02
Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου. Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2015/83 2015-12-01
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρ[...] Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2015/82 2015-11-30
Εσωτερικός Κανονισμός της γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, δημοσιευθέντα εις τό Περιοδικόν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.* Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 2015/4341_2421_9111999 2015-11-30
Εσωτερικός Κανονισμός της Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Όσιου Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού, τής Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.* Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 2015/4344_2436_9111999 2015-11-30
Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νο[...] Νόμος 2015/4350 2015-11-30
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 156/2002 Κανονισμού (Α΄ 338). Νόμος 2015/278/2015 2015-11-26

Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
‘Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο Δήμο Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2006/100 2006-05-17
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Αποστόλων, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιθωρίου, του Δήμου Αιγείρας, του Νομού Αχαΐας, της Ι[...] Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2007/100 2007-06-07
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2008/100 2008-07-31
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2010/100 2010-10-06
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Οδησσού. Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2011/100 2011-11-04
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 2012/100 2012-08-29

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου project, ακολουθούμε τα βήματα άλλων επιτυχημένων πρωτοβουλιών στην Ευρώπη και προσδοκούμε στον εκσυγχρονισμό του τρόπου δημοσίευσης της νομοθεσίας προς τους πολίτες. Βασισμένοι στον στόχο του προγράμματος “Δι@ύγεια”, οραματιζόμαστε μια νέα τάξη πραγμάτων στην οποία οι πολίτες έχουν στα δάκτυλα των χεριών τους αναβαθμισμένες δυνατότητες αναζήτησης επι του περιεχομένου της νομοθετικής λειτουργίας. Οραματιζόμαστε μια πρότυπη διανομή της νομοθετικής λειτουργίας με τρόπο τέτοιο ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να εκμεταλλευτούν την πληροφορία και να την συνδυάσουν με άλλα ανοιχτά δεδομένα, ώστε να αυξήσουν την αξία της άλλα και τον ενδιαφέρον των πολιτών. Από όσο γνωρίζουμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη σχετική προσπάθεια που αντιλαμβάνεται με παρόμοιο τρόπο την νομοθεσία και τις αποφάσεις κυβερνητικών και διοικητικών φορέων.

Αντιλαμβανόμαστε την νομοθεσία ως μια συλλογή νομικών εγγράφων με συγκεκριμένη δομή. Τα νομικά αυτά κείμενα μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους από την σκοπιά των τροποποιήσεων και των αναφορών, αντανακλώντας πλούσιες σημασιολογικές πληροφορίες και διασυνδέσεις. Μια σύγχρονη χώρα έχει ανάγκη από ευφυής υπηρεσίες, που όχι μόνο παρουσιάζουν το περιεχόμενο των νομικών κειμένων αλλά έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν πολύπλοκες ερωτήσεις όπως «Ποια νομικά κείμενα έχει υπογράψει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη θητεία του ως υπουργός Οικονομικών;», «Ποια νομικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί και από ποιον;», ή «Φέρε τα 10 πιο συχνά τροποποιημένα νομικά κείμενα στο διάστημα 2008-2013».

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα και να απαντήσουμε τέτοια πολύπλοκα ερωτήματα, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει μια πρότυπη διαδικτυακή εφαρμογή, που ονομάζεται “Νομοθεσία”, και η οποία προσφέρει την Ελληνική νομοθεσία σε μορφή RDF όπως αυτή δημοσιεύεται στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η Ελληνική νομοθεσία έχει μοντελοποιηθεί σύμφωνα με μια OWL οντολογία που επαναχρησιμοποιεί την OWL οντολογία CEN Metalex και την επεκτείνει όπου χρειάζεται ώστε να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής νομοθεσίας. Μια σημαντική υπηρεσία του “Νομοθεσία” είναι ότι προσφέρει ένα SPARQL endpoint (κονσόλα επερωτήσεων) και RESTful υπηρεσίες, οι όποιες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους προγραμματιστές με σκοπό να εκμεταλλευτούν αυτό το περιεχόμενο και να το συνδυάσουν με άλλα ανοιχτά δεδομένα. Με βάση τα παραπάνω, το “Νομοθεσία” ανοίγει μια απολύτως νέα αγορά που μπορεί να οικοδομηθεί βασισμένη στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού με άμεσα κοινωνική οφέλη και μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό:

Λήψη OWL Οντολογίας
Λήψη RDF Data Set