/
Advanced Search

Title Ref.Number Date Views
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Law 2014/4277 2014-08-01 743
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. Presidential Decree 2015/82 2015-11-30 647
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Law 2015/4352 2015-12-07 638
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις Law 1999/2676 1999-01-05 464
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. Law 1993/2166 1993-08-24 390
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. Law 1997/2556 1997-12-24 357
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. Law 1997/2557 1997-12-24 355
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.[...] Law 1995/2335 1995-09-06 299
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Constitution 2008/1 2008-06-27 280
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., Law 1992/2093 1992-11-25 278
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Law 1997/2503 1997-05-30 275
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. Law 1997/2538 1997-12-01 273
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. Law 1996/2386 1996-03-07 272
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Civil Code 1984/456 1984-10-24 267
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. Law 1997/2469 1997-03-14 266
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού. Presidential Decree 2014/3 2014-01-10 265
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Ετ[...] Law 1999/2768 1999-12-08 263
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. Law 1998/2639 1998-09-02 262
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. Law 2007/3534 2007-02-23 255
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. Law 1992/2071 1992-07-15 253

Title Ref.Number Date Views
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για τη Διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού. Law 2018/4567 2018-10-11 106
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. Law 2018/4568 2018-10-11 107
Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις. Law 2018/4569 2018-10-11 137
(1) Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». Act Of Ministerial Cabinet 2018/15/5-10-2018 2018-10-09 113
(2) Καθορισμός ύψους ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2018. Act Of Ministerial Cabinet 2018/16/5-10-2018 2018-10-09 110
(3) Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. Act Of Ministerial Cabinet 2018/17/5-10-2018 2018-10-09 96
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις. Law 2018/4566 2018-10-08 90
Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν. Decision 2018/Φ.3401/ΑΣ52805 2018-10-08 91
Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές διατάξεις. Law 2018/4565 2018-10-02 118
Τροποποίηση του π.δ. 336/1989 Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Α’ 156). Presidential Decree 2018/93 2018-10-01 101
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Presidential Decree 2018/91 2018-09-24 123
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. Presidential Decree 2018/92 2018-09-24 116
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις. Law 2018/4564 2018-09-21 119
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις. Law 2018/4563 2018-09-20 115
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ[...] Law 2018/4561 2018-09-13 110
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 20 και 28 Ιουνίου 2018) Decision 2018/Φ.0544/Μ.7162/ΑΣ43078 2018-09-12 84
Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄ 253), σχετικά με τις ουσίεςπου καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Law 2018/4560 2018-09-11 104
Απόφαση 2424 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. του Κονγκό. Decision 2018/Φ.3400.15/ΑΣ48261 2018-09-06 88
Τροποποίηση του π.δ. 215/2002 «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος» (Α’ 203). Presidential Decree 2018/89 2018-09-03 99
Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. Presidential Decree 2018/90 2018-09-03 98

In the last decade, there has been an increased interest in making government data open and easily accessible to the public. Technological advances in the area of semantic web have given rise to the development of the so-called Web of Data, which has invoked an even stronger focus towards such efforts. More recently, advances in the area of natural language processing through the use of deep learning provide technologies which enable the successful processing of textual data.

An important kind of government data is the data related to legislation. Legislation applies to every aspect of people’s living and evolves, continuously building a huge network of interlinked legal documents. Therefore, it is important for a government to offer services which make legislation easily accessible to the public, aiming at informing them, enabling them to defend their rights, or use legislation as part of their job. Towards this direction, many European Union (EU) countries have already automated the digitalization process by developing platforms for archiving legislation documents and offering on-line access to them.

Following the successful efforts of other countries throughout Europe, Nomothesi@ project aims at modernizing the way greek legislation is made public and providing high-scale legal services. We envision a new state of affairs in which ordinary citizens have advanced search capabilities at their disposal about legislation. We also envision that legislation is published in such a way that developers can consume it, and so that it can also be combined with other open data to increase its value for interested parties or people. Currently, there is no other effort in Greece or related decisions made by government institutions and administration alike which takes this perspective on legislation into considerations.

Based on the above principles, we developed Nomothesi@, a platform which makes Greek legislation available on the Web as linked open data. Nomothesi@ provides open access in a library of more than 12,000 pieces of legislation, interlinked with approximately 124,400 connections and over 8,000 unique entities, such as geospatial entities, persons, organizations and geographical landmarks (points of interest).

Similar initiatives abroad:


 Download Data