ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλα τα δεδομένα μας είναι ανοικτά και διαθέσιμα στο κοινό για λήψη
Τύπος Αρχείων: RDF-Turtle

Οντολογία

Η οντολογία της πλατφόρμας, βασισμένη στην πρότυπη οντολογία του ELI.


 Λήψη OWL Οντολογίας

Όλα τα Datasets

Περιλαμβάνει όλα τα datasets που συνθέτουν τη Βάση Γνώσης της πλατφόρμας.


 Λήψη όλων των Datasets

Ελληνική Νομοθεσία

Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της Ελληνικής Νομοθεσίας που έχουν παραχθεί μέσω του συστήματός μας με επεξεργασία των ΦΕΚ (Τεύχος Α') από το 1990 έως το 2018.


 Λήψη Dataset

Ελληνική Νομοθεσία - NER

Περιλαμβάνει όλες τις ονομαζόμενες οντότητες που εμφανίζονται στο σύνολο δεδομένων της Ελληνικής Νομοθεσίας και έχουν παραχθεί μέσω του NER component.


 Λήψη Dataset

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Περιλαμβάνει τις περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες που είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, από το 1964 έως το 2017.


 Λήψη Dataset

Καλλικράτης

Πρόκειται για ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες και όρια των διοικητικών μονάδων της Ελλάδας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.


 Λήψη Dataset

Πολιτικοί από DBPedia

Περιλαμβάνει όλους του Έλληνες πολιτικούς που γνωρίζει το http://el.dbpedia.org καθώς και ιδιότητες αυτών των οντοτήτων όπως πολιτικά κόμματα, τόπος γέννησης κτλ.


 Λήψη Dataset