ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/08.12.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1998/1/08.12.1998

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου που αφορά την τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ, 10 Μαΐου 1984). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Πρωτόκολλο που αφορά την τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 10 Μαΐου 1984 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 1710/1987 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 109 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 30 Ιουνίου 1987, τέθηκε διεθνώς και ως προς τη χώρα μας σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παραγρ. (δ) αυτού, την 1 Οκτωβρίου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-08 Συμφωνία 1998/1/08.12.1998
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/276
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία