ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/1/18.04.2007

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τηςΑΤΕ ΒΑΝΚ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α)Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα και β) Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕbank» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή Δημήτρη Μηλιάκο, Συμφωνούνται τα εξής: 1.Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2006 Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΤΕbank, η ΑΤΕbank χρηματοδότησε, με τους εκεί ειδικότερους όρους και συμφωνίες, το Ελληνικό Δημόσιο με το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (7.500.000,00 €) για την πληρωμή των προκαταβολών στους δικαιούχους απόσταξης κρίσης (αποσταγματοποιούς, οινοπαραγωγούς και την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου). 2.Με τη παρούσα Πρόσθετη στην άνω Σύμβαση πράξη, συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων η παράταση της χρηματοδότησης που λήγει στις 26.3.2007 κατά ένα εξάμηνο. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και συμφωνίες της από 15.9.2006 Σύμβασης. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα όμοια αντίτυπα που υπογράφεται στη συνέχεια. Η πρόσθετη αυτή πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-04-18 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τηςΑΤΕ ΒΑΝΚ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/83
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία