ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/91/24-6-1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση δωρεάν και κατά κυριότητα, των κοινοχρήστων τεμαχίων 539α, εκτάσεως 3.039 τ.μ. του αγροκτήματος Σκύδρας και του 148α εκτάσεως 101.250 τ.μ., του αγροκτήματος Άνω Λιποχωρίου στο Δήμο Σκύδρας Ν. Πέλλας, για την εγκατάσταση δεξαμενών τελικού βιολογικού καθαρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Την παραχώρηση δωρεάν και κατά κυριότητα κοινόχρηστης έκτασης 104.298 τ.μ. και ειδικότερα το αρ. 539α κοινόχρηστο τεμάχιο εμβαδού 3.039 τ.μ. του αγροκτήματος Σκύδρας και το 148α κοινόχρηστο τεμάχιο εμβαδού 101.250 τ.μ. του αγροκτήματος Άνω Λιποχωρίου, στο Δήμο Σκύδρας Ν. Πέλλας, για την εγκατάσταση δεξαμενών τελικού βιολογικού καθαρισμού. Αυτή η απόφαση τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ή αλλάξει ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται η έκταση. Η ισχύς αυτής της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (8)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών διατάξεων».
  • Την αριθ. 122703/16.6.1993 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, για παραχώρηση δωρεάν στην κυριότητα του Δήμου Σκύδρας Ν. Πέλλας, συνολικής κοινόχρηστης έκτασης 104.289 τ.μ. και συγκεκριμένα το 539α κοινόχρηστο τεμάχιο εμβαδού 3.039 τ.μ. του αγροκτήματος Σκύδρας και το αριθ. 148α κοινόχρηστο τεμάχιο εμβαδού 101.250 τ.μ. του αγροκτήματος Άνω Λιποχωρίου για την εγκατάσταση δεξαμενών τελικού βιολογικού καθαρισμού.
  • Τα αριθ. 3740/91/1.10.1992 το ΔΥ/19.3.1992, 2772/ 19.12.1991 και 1819/26.11.1991 έγγραφα του Δασαρχείου Έδεσσας, της Δ/νσης Γεωργίας, της ΙΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και του Γραφείου Τοπογραφικής Πέλλας, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από μέρους των Υπηρεσιών αυτών για την ανωτέρω παραχώρηση,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία