ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/63/6-10-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόδοση τιμών στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιο Τσαλδάρη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1) Να τελεσθεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη. 2) Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε «εν ενεργεία» Πρωθυπουργό. 3)Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των Δημοσίων Καταστημάτων την ημέρα της κηδείας του. Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της παρούσας Πράξης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρο Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209/11.8.1976, τεύχος Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 233/22.12.1978, τεύχος Α).
  • Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιος Τσαλδάρης. Και κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-06 Απόδοση τιμών στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιο Τσαλδάρη.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/198
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/409 1976
ΝΟΜΟΣ 1978/851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/851 1978
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία