ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/7/13-3-2003

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση, δωρεάν και κατά κυριότητα, στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, κοινόχρηστης έκτασης 626.216 τ.μ. από το αγρόκτημα Μαυροράχης Δήμου Λαχανά Ν. Θεσσαλονίκης, Οριστικής και Συμπληρωματικής Διανομής ετών 1938 και 1983, αντίστοιχα, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α) Β.Δ. τομέα Ν. Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παραχωρεί, δωρεάν και κατά κυριότητα, στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, κοινόχρηστη έκταση 626.216 τ.μ., η οποία εμπίπτει στα υπ’ αριθμ. 434β και 157 τεμάχια, εμβαδού 550.216 τ.μ. και 76.000 τ.μ., αντίστοιχα, του αγροκτήματος Μαυροράχης Δήμου Λαχανά Ν. Θεσσαλονίκης, Οριστικής και Συμπληρωματικής Διανομής ετών 1938 και 1983, αντίστοιχα, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:5000, τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τοπογραφήσεων - Κτηματολογικών Καταγραφών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α) Β. Δ. τομέα Ν. Θεσσαλονίκης. Η παραχώρηση θα ανακληθεί εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός εντός ευλόγου χρόνου. Η παρούσα Πράξη με το προσαρτώμενο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 279 Α΄).
  • Την 3545/28.2.2003 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, που αφορά την παραχώρηση, δωρεάν και κατά κυριότητα, στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, κοινόχρηστης έκτασης 626.216 τ.μ. από το αγρόκτημα Μαυροράχης Δήμου Λαχανά Ν. Θεσσαλονίκης, Οριστικής και Συμπληρωματικής Διανομής ετών 1938 και 1983, αντίστοιχα, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Β.Δ. τομέα Ν. Θεσσαλονίκης και
  • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία