ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/17/12-7-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/10.4.1998 (ΦΕΚ 76 Α~) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 14/10.4.1998 (ΦΕΚ 76 Α~) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» και αντικαθιστά την παράγραφο 14 του άρθρου 15 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας ως εξής:« 14.Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων, την υποβολή ή την ανάκληση εγκλήσεων, την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, την άσκηση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων και την παραίτηση από αυτές, καθώς και όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους, κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15, νομίμους αναπληρωτές τους ή από τους Δικηγόρους Κωνσταντίνο Χορομίδη, Δημήτριο Φίλη, Βασίλειο Κωτσοβίλη, Ηλία Θεοδωράτο, Βασιλική Σαμπάνη, Ζωή Τσάκωνα, Παναγιώτα Κρεμμυδά, Χριστίνα Λάσκαρη, Ιωάννη Κοραχάη, Σπύρο Παναγιωτόπουλο, Γεώργιο Χριστονάκη, Αλίκη Φραγκάκη, Αρσινόη Λαϊνιώτη, Φώτιο Ανδρέου, Αθανάσιο Κόρμαλη, Θεοδώρα Ζάχου, Γεώργιο Βλαχόπουλο, Βασιλική Σουλτανιά, Ευαγγελία Λιακοπούλου, Μαριλένα Μουζακίτη, Αθανασία Γεωργιάδου, Ευάγγελο Μπαρμπούρη, Νικολία Παναγιωτοπούλου, Γεωργία Παπαγεωργίου, Αθανασία Συκιώτου, Γεώργιο Ψάρρο, Αικατερίνη Βλαχάκη - Τσόρβα και Κωνσταντίνα Κουτσουγέωργα ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και δυναμένων τούτων, επιπλέον, να παρίστανται ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού προς υποστήριξη της πολιτικής αγωγής, ως και να διορίζουν και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη για την εκπροσώπηση της Εταιρείας με τις αυτές ή ελάσσονες εντολές του παρόντος άρθρου». Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/14 1998
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία