ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/34/3-12-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση απόκτηση ποσοστού 100% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» από την Καναδική Εταιρεία «FRΟΝΤΙΕR ΡΑCΙFΙC ΜΙΝΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνει την απόκτηση από την εταιρεία «FRΟΝΤΙΕR ΡΑCΙFΙC ΜΙΝΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ», που έχει την έδρα της στο Βανκούβερ του Καναδά, μετοχών που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.», με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 24268/01/Β/91/484/01, που έχει την έδρα της στην Αθήνα. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 274/1976 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 50).
  • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285).
  • Τα από 14.12.1999 Προεδρικά Διατάγματα «Περί παραχωρήσεως μεταλλείου χρυσού του Νομού Έβρου στην εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» και «Περί παραχωρήσεως μεταλλείου χρυσού του Νομού Έβρου στην εταιρεία “Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε”» (ΦΕΚ Β΄ 2182).
  • Την υπ’ αριθμ. Φ.114.1/137/204907/Σ. 2689/9.11.2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ8/Δ/Φ6.14/19844/29.11.2004 πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. Δ8/Δ/Φ6.14/οικ. 21287/7214/30.11.2004 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/114.1/137/204907/Σ.2689 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/114_1_137_204907_Σ_2689 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ8/Δ/Φ6.14/19844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ8_Δ_Φ6_14_19844 2004
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία