ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/25/1-8-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιλέγει και διορίζει: 1.Τον Νικήτα Αλεξανδρίδη του Ανέστη, Καθηγητή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Geοrge Washingtοn, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 2.Τον Νικόλαο Κουλούρη του Διονυσίου, Δικηγόρο, ειδικευμένο στο διοικητικό δίκαιο και τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ως Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ., αρμόδιο για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 3.Τον Θεόδωρο Δραβίλλα του Γεωργίου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με μεταπτυχιακά στις τηλεπικοινωνίες και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ως Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ., αρμόδιο για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
  • Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν.2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 72 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178),
  • τις διατάξεις των άρθρων 43Α και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό),
  • τις από 28.7.2005 εκθέσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και
  • την από 28.7.2005 πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία