ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/27/22-9-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Ελληνικής Αντιπροσωπείας και Διαγραμματειακής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και την προετοιμασία για την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας υποστήριξης της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συγκροτείται Αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και για την προετοιμασία για την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας υποστήριξης της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Ως Μέλη της Αντιπροσωπείας ορίζονται: 1)Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ως Γενικός Συντονιστής και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με αναπληρωτή τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη. 2)Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης. 3)Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Νίκος Στεφάνου. 4)Ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, Δημήτρης Πλατής. 5)Η Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Τερέζα Αγγελάτου. Γραμματέας της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ορίζεται ο Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης, Αχιλλέας Κύρτσης. 2.Συγκροτείται Διαγραμματειακή Επιτροπή για την υποστήριξη του έργου της ως άνω Ελληνικής Αντιπροσωπείας και τη σύνταξη του Ελληνικού Προσχεδίου για τη Διακρατική Συμφωνία, το οποίο θα παραδοθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2006. Ως Μέλη της ως άνω Διαγραμματειακής Επιτροπής ορίζονται οι: 1)Νίκος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρος, β Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αντιπρόεδρος, 2)Αθανάσιος Βεζυργιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 3)Νίκος Ανδριανόπουλος, Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 4)Υποστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, Διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 5)Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 6)Κώστας Σκιαδάς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 7)Γεώργιος Βλάχος, Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 8)Λουκάς Ανανίκας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, 9)Μιχάλης Αγγελόπουλος, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 10)Δημήτρης Πλατής, Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, 11)Τερέζα Αγγελάτου, Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄. Γραμματέας της ως άνω Διαγραμματειακής Επιτροπής, ορίζεται ο Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης, Αχιλλέας Κύρτσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. γ και δ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2006 (ΦΕΚ Α 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,