ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/30/17-11-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή παραιτήσεων και διορισμόςΓενικών Γραμματέων Περιφερειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α. Αποδέχεται τις παραιτήσεις που υπέβαλαν από τις θέσεις μετακλητών Γενικών Γραμματέων Περιφερειών με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων οι: 1) Παναγιώτης Καββαδάς του Χαριλάου, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2) Κωνσταντίνος Έξαρχος του Δημητρίου, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και 3) Σέργιος-Σπυρίδων Τσίφτης του Θεοδώρου, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Β. Διορίζει σε θέσεις μετακλητών Γενικών Γραμματέων Περιφερειών με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεών τους: 1) Σπυρίδωνα Σπυρίδωνος του Δημητρίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2) Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, και 3) Ιωάννη Λέκκα του Αθανασίου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
  • Την από 10.11.2006 παραίτηση του Κωνσταντίνου Έξαρχου του Δημητρίου, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 1622/ 1986 «Τοπική αυτοδιοίκηση - περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (ΦΕΚ 92/Α΄).
  • Τις διατάξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 26/Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 5/1.4.2004 Π.Υ.Σ. «Αποδοχή παραιτήσεων και διορισμός Γενικών Γραμματέων Περιφερειών» (ΦΕΚ 93/Γ΄).
  • Την από 10.11.2006 παραίτηση του Παναγιώτη Καββαδά του Χαριλάου, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Την από 10.11.2006 παραίτηση του Σέργιου-Σπυρίδωνα Τσίφτη του Θεοδώρου, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και
  • Τις υπ’ αριθμ. 4132/10.11.2006, 4133/10.11.2006, 4134/ 10.11.2006, 4135/10.11.2006, 4136/10.11.2006 και 4137/10.11.2006 εισηγήσε/ς του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-11-17 Αποδοχή παραιτήσεων και διορισμόςΓενικών Γραμματέων Περιφερειών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/253
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/5 2004
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/51 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία