ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/34/28-12-2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιλογή και διορισμός του Προέδρουτης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιλέγει και διορίζει τον Σπυρίδωνα Ζησιμόπουλο του Κωνσταντίνου, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3373/2005 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίου και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278/Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 188).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 43Α΄ και 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό).
  • Την από 6 Δεκεμβρίου 2005 Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, και
  • Την υπ’ αριθμ. Β1/7574/9.12.2005 πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-01-19 Επιλογή και διορισμός του Προέδρουτης Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α΄). 2005/3373 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία