ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/14/19-5-2010

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-05-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρουμε από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεκατέσσερις (14) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, έντεκα (11) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και εννέα (9) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση ως εξής:
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, πέντε (5) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση,
 2. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΘ.
 3. Τζάκρη μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου - ειδικού συνεργάτη, μία (1) θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση υπαλλήλου με απόσπαση,.
 4. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών,.
 5. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Π. Χριστοφιλοπούλου μία (1) θέση υπαλλήλου με απόσπαση,.
 6. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ι. Πανάρετου δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων,.
 7. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου - ειδικού συνεργάτη,.
 8. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ. Γεννηματά δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων,.
 9. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Καρχιμάκη δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση και.
 10. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Σ. Βούγια μια (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου - ειδικού συνεργάτη και μία (1) θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου.
2.  
  Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και οι θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Πολιτικά Γραφεία διαμορφώνονται ως εξής:
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, με συνυπολογισμό των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 15 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 10.
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. α΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στις ΠΥΣ 23/1986 (Α΄ 14), 92/1986 (Α΄ 86), 40/1987 (Α΄ 37), 161/1987 (Α΄ 228), 202/1993 (Α΄ 219), 28/1996 (Α΄ 47), 72/1996 (Α΄ 58) και 31/1997 (Α΄ 91), θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 11 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 15 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 17.
 3. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΘ.
 4. Τζάκρη, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 6.
 5. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, με συνυπολογισμό, μετά την ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών με το π.δ. 185/2009 και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 4 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
 6. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Π. Χριστοφιλοπούλου, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και της ΠΥΣ 80/1996 (Α΄ 65), θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 6.
 7. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ι. Πανάρετου, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 6 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
 8. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 4 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
 9. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ. Γεννηματά, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 2 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 6 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
 10. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Καρχιμάκη, με συνυπολογισμό, μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 4 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 7.
 11. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Σ. Βούγια, με συνυπολογισμό, μετά τη σύσταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το π.δ. 184/2009 και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
Άρθρο 2
1.  
  Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και οι θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, διαμορφώνονται ως εξής, με συνυπολογισμό, μετά τη συγχώνευση, με το π.δ. 186/2009, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το π.δ. 189/2009, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. α΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στις ΠΥΣ 160/1987 (Α΄ 228), 79/1988 (Α΄ 173), 113/1989 (Α΄ 192) και 110/1994 (Α΄ 63): θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 13 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 13 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 10.
Άρθρο 3
1.  
  Από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής, καταργείται κάθε άλλη πράξη μας η οποία αφορά σύσταση θέσεων στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θ. Τζάκρη, του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, των Υφυπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Π. Χριστοφιλοπούλου και Ι. Πανάρετου, του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΓ. Κουτρουμάνη, της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ. Γεννηματά, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Καρχιμάκη και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Σ. Βούγια.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 (περ. α΄ και γ΄), 3, 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) (κωδικοποιητικόπ.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως οι παράγραφοι 4 και 5 τροποποιήθηκαν με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195),
 • τις διατάξεις των π.δ: α) 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), β) 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213) και Υ) 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213),
 • τις διατάξεις της 2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234),
 • τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221),
 • τις διατάξεις της 3/19.10.2009/22-10-2009 κοινής απόφασης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 2316) και
 • τις προτάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θ. Τζάκρη, του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, των Υφυπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Π. Χριστοφιλοπούλου και Ι. Πανάρετου, του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη, της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ. Γεννηματά, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Καρχιμάκη και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Σ. Βούγια,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1986/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/23 1986
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1996/80 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/3/19.10.2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3_19_10_2009 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία