ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4/22-2-2016

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα έργα που περιλαμβάνονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας καθώς στοχεύουν άμεσα στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, της περιφερειακής ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας. Άρθρο 2 Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με τις παρακάτω απαλλοτριωτικές αποφάσεις για κάθε ακολούθως περιγραφόμενο έργο, υπάγονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, σύμφωνα με τις οποίες με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης: 1.Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα ( Έργο Παραχώρησης) ΥΑ Δ12α/ο/6157/30-10-2014 (ΑΑΠ 356), ΥΑ Δ12α/Φ18ΑΧ3/ο/6752/ 17-10-2012 (ΑΑΠ 332), ΥΑ Δ12α/ο/6158/30-10-2014 (ΑΑΠ 356). 2.Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) ( Έργο Παραχώρησης) ΥΑ Δ12α/Φ127/0/6762/17-10-2012 (ΑΑΠ 341), ΥΑ Δ12α/Φ128/0/6760/17-10-2012 (ΑΑΠ 341), ΥΑ Δ12α/Φ131/0/4459/ 23-7-2014 (ΑΑΠ 259), ΥΑ Δ12α/Φ3ΑΚΑΡ/ο/6343/2-10-2012 (ΑΑΠ 318), ΥΑ Δ12α/Φ1ΑΚΑΡ/ο/4524/25-7-2014 (ΑΑΠ 259), ΥΑ Δ12α/Φ2ΒΚΑΡ/ο/4438/23-7-2014 (ΑΑΠ 247), ΥΑ Δ12α/ Φ2ΓΚΑΡ/ο/3300/12-6-2015 (ΑΑΠ 136), ΥΑ Δ12α/Φ8ΑΤΡ/ο/ 4525/25-7-2014 (ΑΑΠ 260), ΥΑ Δ12α/Φ4ΑΚΑΡ/ο/4437/ 23-7-2014 (ΑΑΠ 247). 3.Ιόνια Οδός (Έργο Παραχώρησης) 1)Τμήμα Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο ΥΑ Δ12α/ο/3837/1-7-2014 (ΑΑΠ 233), ΥΑ Δ12α/ο/5890/ 17-10-2014 (ΑΑΠ 333), ΥΑ Φ2γΑΙΤ/οικ/3645/1-7-2015 (ΑΑΠ 152), ΥΑ Δ12/Φ3αΑΙΤ/ο/3413/12-6-2014 (ΑΑΠ 202), ΥΑ Δ12α/ο/ 3754/27-6-2014 (ΑΑΠ 219), ΥΑ Δ12/Φ4αΑΙΤ/ο/3412/12-6-2014 (ΑΑΠ 202), ΥΑ Δ12α/ο/5526/1-10-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ12/ Φ5αΑΙΤ/ο/3410/12-6-2014 (ΑΑΠ 202), ΥΑ Δ12/Φ6αΑΙΤ/ο/3417/ 12-6-2014 (ΑΑΠ 202). 2)Τμήμα Κουβαράς - Κομπότι ΥΑ Δ12α/ο/4937/2-9-2014 (ΑΑΠ 297), ΥΑ Δ12α/ο/5694/ 9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ Δ12α/ο/5697/9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ Δ12α/ο/5696/9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ Δ12α/ο/5693/ 9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ Δ12α/ο/5698/9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ Δ12α/ο/5695/9-10-2014 (ΑΑΠ 326), ΥΑ οικ.6428/14-11-2014 (ΑΑΠ 364), ΥΑ οικ.6429/14-11-2014 (ΑΑΠ 364), ΥΑ οικ.6427/ 14-11-2014 (ΑΑΠ 364), ΥΑ Φ81117/οικ.4334/24-8-2015 (ΑΑΠ 191), ΥΑ Φ81116/οικ.4335/24-8-2015 (ΑΑΠ 191), ΥΑ Φ81106/οικ.6151/ 30-11-2015 (ΑΑΠ 259). 3)Τμήμα Φιλιππιάδα - Εγνατία ΥΑ Δ12α/ο/5420/25-9-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ120/0/5076/ 12-9-2014 (ΑΑΠ 312), ΥΑ Δ12α/ο/5421/25-9-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ12α/ο/5423/25-9-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ12α/0/5424/ 25-9-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ12α/ο/5425/25-9-2014 (ΑΑΠ 319), ΥΑ Δ12α/ο/5078/12-9-2014 (ΑΑΠ 311), ΥΑ Δ12α/ο/5077/12-9-2014 (ΑΑΠ 311), ΥΑ Δ12α/ο/5075/12-9-2014 (ΑΑΠ 311), ΥΑ Δ12α/ ο/5079/12-9-2014 (ΑΑΠ 311), ΥΑ ΦΦ 0081087Σ2ο/6144/ 30-11-2015 (ΑΑΠ 258), ΥΑ οικ.4338/24-8-2015 (ΑΑΠ 191), ΥΑ Δ12α/ο/4939/2-9-2014 (ΑΑΠ 297). 4)Τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια και Σχηματάρι Χαλκίδα ΥΑ Φ123/ο/3938/21-7-2015 (ΑΑΠ 160), ΥΑ Δ12.Φ.0011283/ 0/2397/5-5-2014 (ΑΑΠ 155), ΚΥΑ 1075965/5237/Δ0010/ 28-8-2009 (ΑΑΠ 433). 5)Τμήμα Παράκαμψη Αγρινίου ΥΑ Δ12α/Φ.32ΑΙΤ./ΟΙΚ.8252/4-12-2012 (ΑΑΠ 397). 4.Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ - Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί ( Έργο Παραχώρησης) ΥΑ Πρ.Δ12α/Φ0011271/ο/4555/28-7-2014 (ΑΑΠ 257), ΥΑ Πρ.Δ12α/Φ0011287/ο/4557/28-7-2014 (ΑΑΠ 257), ΥΑ Πρ.Δ12α/ Φ0011983/ο/4556/28-7-2014 (ΑΑΠ 257), ΥΑ Δ12α/Μ1263/ο/ 3411/12-6-2014 (ΑΑΠ 203), ΥΑ Δ12α/Μ1268/0/4436/23-7-2014 (ΑΑΠ 259), ΥΑ Δ12α/Μ1269/ο/3407/12-6-2014 (ΑΑΠ 210), ΥΑ Δ12α/Μ1270/ο/3978/7-7-2014 (ΑΑΠ 229), ΥΑ Δ12α/Μ1285/ο/3977/7-7-2014 (ΑΑΠ 229), ΥΑ Δ12α/Μ1982/0/3976/ 7-7-2014 (ΑΑΠ 229), ΥΑ Δ12α/Μ1985/ο/3979/7-7-2014 (ΑΑΠ 229), ΥΑ Δ12α/3409/12-6-2014 (ΑΑΠ 202), Δ12α/3408/12-6-2014 (ΑΑΠ 202), ΥΑ Δ12α/Μ1262/ο/5052/11-9-2014 (ΑΑΠ 304). 5.Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη ( Έργο Παραχώρησης). ΥΑ Δ12α/ο/5579/3-9-2012 (ΑΑΠ 289), ΥΑ Δ12α/ο/5580/ 3-9-2012 (ΑΑΠ 289), ΚΥΑ 1014888/657/Δ0010/13-4-2010 (ΑΑΠ 166), ΥΑ Δ12α/ο/5578/3-9-2012 (ΑΑΠ 289), ΥΑ Δ12α/ο/8256/ 2012 (ΑΑΠ 397), ΚΥΑ 1015418/389/0010/2-3-2012 (ΑΑΠ 78), ΚΥΑ 1025956/781/Δ0010/4-3-2011 (ΑΑΠ 48), ΚΥΑ 1025967/ 782/0010/4-3-2011 (ΑΑΠ 48), ΥΑ Δ12α/ο/1257/11-2-2013 (ΑΑΠ 39), ΚΥΑ 1012535/664/0010/9-3-2009 (ΑΑΠ 114), ΥΑ Δ12α/ο/ 6787/17-10-2012 (ΑΑΠ 329), ΚΥΑ 1021488/941/Δ0010/12-3-2010 (ΑΑΠ 97), ΚΥΑ 1052652/3519/Δ0010/18-6-2009 (ΑΑΠ 308), ΚΥΑ 1014890/658/Δ0010/12-3-2010 (ΑΑΠ 97), ΚΥΑ 1031822/1369/Δ0010/21-7-2010 (ΑΑΠ 345), ΥΑ Δ12α/ο/5585/3-9-2012 (ΑΑΠ 289), ΥΑ Δ12α/ο/5583/3-9-2012 (ΑΑΠ 289), ΥΑ Δ12α/ο/ 6788/17-10-2012 (ΑΑΠ 329), ΥΑ Φ0051094Σ1/οικ/3278/ 12-6-2015 (ΑΑΠ 147), ΚΥΑ 1033885/1036/0010/28-3-2011 (ΑΑΠ 68). 6.Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου και Οδικές συνδέσεις αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ ( Έργο Παραχώρησης) ΥΑ Φ301005/οικ./4027/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ301006/οικ./4026/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ301007/οικ./4025/ 29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ301008/οικ/4024/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), Φ301009/οικ./4023/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ3010010/ οικ./4022/29-7-2015 (ΑΑΠ 178), ΥΑ Φ3010011/οικ./4021/ 29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ3010013/οικ/4020/29-7-2015 (ΑΑΠ 178), ΥΑ Φ3010014/οικ./4019/29-7-2015 (ΑΑΠ 181), ΥΑ Φ3010018/οικ/4018/29-7-2015 (ΑΑΠ 181), ΥΑ Φ3010019/οικ./4016/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ3010020/οικ./4015/ 29-7-2015 (ΑΑΠ 178), ΥΑ Φ3010021/οικ./ 4014/29-7-2015 (ΑΑΠ 177), ΥΑ Φ3010022/οικ./4013/29-7-2015 (ΑΑΠ 181), ΥΑ Φ3010024/οικ./4012/29-7-2015 (ΑΑΠ 181), ΥΑ Φ3010025/οικ/4010/29-7-2015 (ΑΑΠ 178), ΥΑ Φ3010026/οικ./4011/ 29-7-2015 (ΑΑΠ 181), ΥΑ Φ3010001/οικ.4072/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010002/οικ.4073/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010003/οικ.4071/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010004/οικ.4070/ 3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010012/οικ.4069/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010015/οικ.4068/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010016/οικ.4067/3-8-2015 (ΑΑΠ 178), ΥΑ Φ3010017/οικ.4066/3-8-2015 (ΑΑΠ 171), ΥΑ Φ3010023/οικ.4065/3-8-2015 (ΑΑΠ 171). 7.Έργα Μετρό Θεσσαλονίκης 1)Βασική Γραμμή (Έργο 1) – Προπαρασκευαστικές εργασίες και αρχικό τμήμα κατασκευής σηράγγων ΥΑ 484/ 14-5-2015 (ΑΑΠ 101), ΥΑ 486/4-6-2015 (ΑΑΠ 120), ΥΑ 482/ 4-6-2015 (ΑΑΠ 120). 2)Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά ΚΥΑ Δ12/1784/9-5-2014 (ΑΑΠ 161). Άρθρο 3 Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των εξελισσομένων έργων του δευτέρου άρθρου της παρούσας, υπάγοντας αυτές στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, σύμφωνα με τις οποίες με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων και η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την 807/8-2-2016 εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υπαγωγή των απαλλοτριώσεων που έχουν ήδη κηρυχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 και την παροχή εξουσιοδότησης στον ίδιο για την υπαγωγή στις ίδιες ως άνω διατάξεις των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για τα έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα για την κάλυψη των αναγκών αυτών,
 • Το γεγονός ότι τα έργα της παρούσας συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας ή δανειοδοτούνται από την ΕΤΕΠ και οι τυχόν καθυστερήσεις των απαλλοτριώσεων θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων και της απορρόφησης των συγχρηματοδοτημένων πόρων με σοβαρές συνέπειες από την τυχόν αθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη.
 • Το γεγονός ότι για τα παρακάτω περιγραφόμενα έργα έχουν, ως επί το πλείστον, κηρυχθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις τους, κατά τις πάγιες διατάξεις και παρίσταται ανάγκη άμεσης παράδοσης των ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 7Α του Ν. 2882/2001, προκειμένου με ειδική δικαστική απόφαση να επιτραπεί η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, ούτως ώστε το δημόσιο να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των έργων αυτών μέσα στις συμβατικές προβλεπόμενες προθεσμίες τους.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος.
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/ 2001 (Α΄ 17), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας δημοσίων έργων» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) ? Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι ? Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81) και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 4ου αυτού, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλλοτριώσεων για τα έργα παραχώρησης.
 • Τις διατάξεις των Ν. 3597/2007 (Α΄ 168), 3555/2007 (Α΄ 81), 3621/2007 (Α΄ 279), 3605/2007 (Α΄ 190), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269) και του Ν. 3559/2007 (Α΄ 102) με τις οποίες κυρώθηκαν οι συμβάσεις Παραχώρησης των οδικών αξόνων.
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 περί Ανασύστασης και Μετονομασίας Υπουργείων (Α΄ 11).
 • Την ΟΑΠ/Φ10/οικ16360/21-8-2006 (Β΄1339) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως έργων Εθνικής Σημασίας των Έργων: (α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα ? Αθήνα ? Θεσσαλονίκη ? Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.), (β) Ιόνια Οδός, τμήμα: Πάτρα ? Πύργος – Τσακώνα, (γ) Κόρινθος ? Τρίπολη ? Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη, (δ) Ιόνια Οδός, τμήμα: Αντίριο ? Ιωάννινα ? Κακκαβιά και κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι – Χαλκίδα, (ε) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), (στ) Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, (ζ) Οδικά Αστικά Έργα Αττικής (Νότια Περιφ. Λ. Υμηττού, οδικός Άξονας Σήραγγας Υμηττού και συνδετήρια τμήματα αυτών)» με την οποία χαρακτηρίσθηκαν τα ανωτέρω ως έργα εθνικής σημασίας ή εθνικού επιπέδου.
 • Το γεγονός ότι τα παρακάτω περιγραφόμενα έργα είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για την βελτίωση των υποδομών της, βρίσκονται δε σε εξέλιξη εκτέλεσης ή σε στάδιο δημοπράτησης και συνεπώς είναι εξαιρετικά απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης αυτών να είναι ελεύθεροι για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των χρονοδιαγραμμάτων των οικείων έργων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1921/ΟΑΠ/Φ10/ΟΙΚ16360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1921/ΟΑΠ_Φ10_ΟΙΚ16360 1921
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίο[...]" 2007/3555 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με­λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. 2007/3559 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2007/3597 2007
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων 2008/3669 2008
Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2013/4219 2013
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία