ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/5/22-2-2016

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα έργα που περιλαμβάνονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, καθώς στοχεύουν άμεσα στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, της περιφερειακής ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας. Άρθρο 2 1.Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με τις παρακάτω απαλλοτριωτικές αποφάσεις για κάθε ακολούθως περιγραφόμενο έργο, υπάγονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, σύμφωνα με τις οποίες με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και 2.Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να προβεί και στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, που αφορούν στα κατωτέρω περιγραφόμενα έργα, υπάγοντας αυτές στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, σύμφωνα με τις οποίες με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων και η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης: 1.Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος ΚΥΑ 1018659/ 476/0010/14-3-2012 (ΑΑΠ 92), ΚΥΑ 1018656/ 477/010/12-3-2012 (ΑΑΠ 92), ΚΥΑ 1018653/478/0010/2-3-2012 (ΑΑΠ 78), ΥΑ Δ12α/Φ11ΑΧ2/ο/6753/17-10-2012 (ΑΑΠ 332), ΥΑ Δ12α/Φ3ΗΛ2/ο/6804/19-10-2012 (ΑΑΠ 341), ΚΥΑ 1041463/1303/ 0010/28-3-2011 (ΑΑΠ 68), ΥΑ Δ12α/Φ5ΗΛ2/ο/6807/19-10-2012 (ΑΑΠ 341), ΥΑ Δ12α/Φ7ΗΛ2/ο/6805/19-10-2012 (ΑΑΠ 341). 2.Έργα Κρήτης 1)Αυτοκινητόδρομος Γούρνες - Χερσόνησος στο νομό Ηρακλείου: ΚΥΑ 1000073/5969/Δ0010/13-1-2012 (ΑΑΠ 6). 2)Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο νομό Ρεθύμνου: ΥΑ Δ12/ΦΡ1/ο/3823/1-7-2014 (ΑΑΠ 233). 3)Οδικός Άξονας Αγία Βαρβάρα Απομαρμά - Άγιοι Δέκα (Καστέλι Μοιρών) που εντάσσεται στο Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ): 493/1-3-2004 (Δ΄ 221) και 743/31-3-2006 (Δ΄ 385) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και Δ12/Φ90Η/Ο/3735/28-5-2012 (ΑΑΠ 187), Δ12/Φ92Η/6346/ 10-9-2012 (ΑΑΠ 381), Δ12/Φ91Η/Ο/3736/28-5-2012 (ΑΑΠ 187) και Φ96Η/οικ./2659/13-5-2015 (ΑΑΠ 95) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 3.Κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού και λοιπών έργων Βορείου Ελλάδας 1)Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος: ΥΑ Δ12α/Φ21/0/4658/5-8-2014 (ΑΑΠ 267), ΥΑ Δ12α/Φ96/οικ./4435/23-7-2014 (ΑΑΠ 247), ΥΑ Φ0091386/6499/3-12-2014 (ΑΑΠ 381). 2)Εγνατία Οδός (Κατασκευή ΑΚ ΒΙΠΕ Κομοτηνής): ΚΥΑ 1121602/5368/Δ0010/6-10-2010 (ΑΑΠ 445). 3)Κάθετος άξονας 75 Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της Εγνατίας Οδού: ΥΑ Δ12/Φ.0091385/οικ.3196/2-6-2014 (ΑΑΠ 190). 4)Κάθετος άξονας 60 της Εγνατίας Οδού: ΥΑ Δ12/Φ199Α/5970/21-10-2014 (ΑΑΠ 342). 4.Κατασκευή έργων υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τμήμα από την Χ.Θ 120+000 έως 123+536 (Υποτμήμα Α΄) Ψαθόπυργος- Ρίο, έκτασης 11.484,75 τ.μ., της συνολικής γραμμής από Χ.Θ 120+000 έως 126+750 (Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου): ΥΑ Δ12/0/2698/14-5-2015 (ΑΑΠ 101). 5.Οδικός Άξονας Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου: ΥΑ Δ12/Φ7Λ/7767/11-12-2012 (ΑΑΠ 2/9-1-2013). 6.ΕΟ Αγρινίου – Καρπενησίου: ΥΑ Δ12/Φ.0221001/0/1586/19-3-2014 (ΑΑΠ 86). 7.Οδικός Άξονας σύνδεσης Ιόνιας Οδού με πόλη Αστακού: ΥΑ Δ12/ΦΑΙΤ3/2933/26-5-2014 (ΑΑΠ 178). Άρθρο 3 Για τα κατωτέρω περιγραφόμενα έργα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να προβεί στην κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που απαιτηθούν για αυτά, υπάγοντας αυτές στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων: 1.Έργα Κρήτης 1.1 Συνδετήρια Οδός ΑΚ Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη Χανίων. 1.2 Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και νέοι άξονες του ΒΟΑΚ. 2.Κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού και λοιπών έργων Βορείου Ελλάδας 2.1 Κάθετος άξονας 70 Εγνατίας Οδού (Ξάνθη - Εχινός- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) τμήμα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. 2.2 Κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη - Νέα Μουδανιά - Ποτίδαια: Βελτίωση τμήματος Νέα Μουδανιά – Ποτίδαια. 2.3 Κάθετος άξονας 56.2 Σύνδεση 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. 3.Έργα βελτίωσης περιφερειακών αεροδρομίων 3.1 Επεκτάσεις αεροδρομίου Χανίων. 3.2 Έργα βελτίωσης αεροδρομίου «Μακεδονία». 4.Έργα Μετρό Αθήνας 4.1 Γραμμή 4, Τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή. 4.2 Γραμμή 2, Ανθούπολη – Ίλιον. 5.Έργα Μετρό Θεσσαλονίκης 5.1 Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία. 5.2 Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Εύοσμο και Κορδελιό. 5.3 Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Αεροδρόμιο «Μακεδονία». 6.Βελτίωση κόμβου Καλυφτάκη στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (εντός σχεδίου). 7.Έργα επέκτασης προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής προς Ραφήνα. 8.Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής στο τμήμα Κορωπί – Λαύριο. 9.Νέα σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα και οι κάθετοι άξονες της (σιδηροδρομική Εγνατία Α.Ε.). 10.Ολοκλήρωση εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Λαυρίου. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την 808/8-2-2016 εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υπαγωγή των απαλλοτριώσεων που έχουν ήδη κηρυχθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 7Α του Ν. 2882/ 2001 και την παροχή εξουσιοδότησης στον ίδιο για την υπαγωγή στις ίδιες ως άνω διατάξεις των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για τα έργα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα για την κάλυψη των αναγκών αυτών,
 • Το γεγονός ότι τα έργα της παρούσας συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζονται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας, υποστηρίζονται ή θα υποστηριχθούν από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης και οι τυχόν καθυστερήσεις των απαλλοτριώσεων θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων και της απορρόφησης των συγχρηματοδοτημένων πόρων με σοβαρές συνέπειες από την τυχόν αθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη.
 • Το γεγονός ότι για τα παρακάτω περιγραφόμενα έργα έχουν, ως επί το πλείστον, κηρυχθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις τους, κατά τις πάγιες διατάξεις και παρίσταται ανάγκη άμεσης παράδοσης των ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, προκειμένου με ειδική δικαστική απόφαση να επιτραπεί η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, ούτως ώστε το δημόσιο να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των έργων αυτών μέσα στις συμβατικές προβλεπόμενες προθεσμίες τους.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος.
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/2001 (Α΄ 17), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας δημοσίων έργων» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) ? Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι ? Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81) και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 4ου, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλλοτριώσεων για τα έργα παραχώρησης.
 • Τις διατάξεις των Ν. 3597/2007 (Α΄ 168), 3555/2007 (Α΄ 81), 3621/2007 (Α΄ 279), 3605/2007 (Α΄ 190), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269) και του Ν. 3559/2007 (Α΄ 102), με τις οποίες κυρώθηκαν οι συμβάσεις Παραχώρησης των οδικών αξόνων.
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 περί Ανασύστασης και Μετονομασίας Υπουργείων (Α΄ 11).
 • Τις αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών με τις οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα εθνικής σημασίας ή εθνικού επιπέδου: α. Την ΟΑΠ/Φ10/οικ.16360/21-8-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως έργων Εθνικής Σημασίας των Έργων: (α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα ? Αθήνα ? Θεσσαλονίκη ? Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.), (β) Ιόνια Οδός, τμήμα: Πάτρα ? Πύργος – Τσακώνα, (γ) Κόρινθος ? Τρίπολη ? Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη, (δ) Ιόνια Οδός, τμήμα: Αντίριο ? Ιωάννινα ? Κακκαβιά και κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι – Χαλκίδα, (ε) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), (στ) Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, (ζ) Οδικά Αστικά Έργα Αττικής (Νότια Περιφ. Λ. Υμηττού, οδικός Άξονας Σήραγγας Υμηττού και συνδετήρια τμήματα αυτών)» (Β΄ 1339). β. Την Δ1β/0/14/3/26-1-2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί χαρακτηρισμού Έργων Οδοποιίας ως Εθνικού Επιπέδου στην οποία περιλαμβάνονται και τα έργα στους κύριους άξονες Νησιωτικών περιοχών μεταξύ των οποίων ο οδικός άξονας «Λέσβου Μυτιλήνη-Σιγρί / Μήθυμνα» στη Ν. Λέσβο. γ. Την Δ1α/0/14/74/8-2-1997 (Ορθή επανάληψη 30-12-1997) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί χαρακτηρισμού Έργων Οδοποιίας ως Εθνικού Επιπέδου στην οποία περιλαμβάνονται και τα έργα στον οδικό άξονα «Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία». δ. Την ΔΜΕΟ/ο/οικ/1993/8/16-6-2006 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί χαρακτηρισμού Έργων Οδοποιίας ως Εθνικού Επιπέδου, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του οδικού άξονα «Σύνδεση Ιόνιας οδού με Αστακό – Τμήμα Γέφυρας Γουριάς – Αστακός».
 • Το γεγονός ότι τα παρακάτω περιγραφόμενα έργα είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της, βρίσκονται δε σε εξέλιξη εκτέλεσης ή σε στάδιο δημοπράτησης και συνεπώς είναι εξαιρετικά απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης αυτών να είναι ελεύθεροι για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των χρονοδιαγραμμάτων των οικείων έργων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/ΟΑΠ/Φ10/ΟΙΚ.16360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/ΟΑΠ_Φ10_ΟΙΚ_16360 2006
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίο[...]" 2007/3555 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με­λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. 2007/3559 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2007/3597 2007
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων 2008/3669 2008
Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2013/4219 2013
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία