ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/6/5-4-2017

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Συστήνεται Ομάδα Διαχείρισης Έργου με την ονομασία «Ομάδα Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», σύμφωνα με το ν. 4442/2016.
Άρθρο 2 "Συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας αποτελείται από τους:
 1. Ευστράτιο Ζαφείρη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΜ198392, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας,
 2. Γεράσιμο Ολυμπίτη του Ιωάννου, με ΑΔΤ ΑΚ 608377, Ειδικό Σύμβουλο στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού,
 3. Κωστούλα Πάτουχα του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΙ 546325, Ειδική Σύμβουλο στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
2.  
  Στην Ομάδα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων οι εξής:
 1. Κωνσταντίνος-Νικόλαος Πουλάκης του Ομήρου, με ΑΔΤ ΑΜ126715, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα εποπτείας Ο.Τ.Α. α και β βαθμού,.
 2. Ιωάννης Καπάκης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ686966, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Τερζούδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΜ08012, Αντιστράτηγο Π.Σ., ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα πυροπροστασίας,.
 3. Αντώνιος Παπαδεράκης του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ971717, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Πατσουράκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ547148, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εμπορικής Πολιτικής και Δομών Αγοράς, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για θέματα εμπορίου,
 4. Ιωάννης Ταφύλλης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ406094, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
 5. Ιωάννης Παντής του Διονυσίου, με ΑΔΤ ΑΕ165078, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου,
 6. Δημήτριος Καρέλλας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ077119, Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα κοινωνικής πρόνοιας,
 7. Ιωάννης Μπασκόζος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ002887, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας,
 8. Γρηγόριος Θεοδωράκης του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΑ048762, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Τσουκαλά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΜ521644, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα μεταρρυθμιστικής πολιτικής,
 9. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη του Μάρκου, με ΑΔΤ ΑΙ470949, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρώτρια την Φανή Μπούμπουλη του Γεωργίου, αρχαιολόγο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με ΑΔΤ ΑΕ595522, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέματα πολιτισμού και αρχαιολογίας,
 10. Χριστίνα Μπαριτάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ536385, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Μάρθα Κρητικού του Πολυζώη, με ΑΔΤ Χ080838, Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα περιβάλλοντος,
 11. Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου, με ΑΔΤ Μ342020, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Ζήφου του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Φ147523, Ειδική Σύμβουλο στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος,
 12. Μιχαήλ Βερροιόπουλος του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΕ105961, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με αναπληρώτρια την Αλίκη Σκλήρη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΚ537768, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών,
 13. Ιάκωβος Γκανούλης, του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ943602, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα υδάτων,
 14. Αθανάσιος Βούρδας του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΕ078371, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Παρίση του Νικολάου, Διευθυντή Τεχνολογίας Οχημάτων, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 15. Διονύσιος Καλαματιανός του Χρήστου, με ΑΔΤ Χ008044, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λαμπρίδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ081436, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 16. Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ513412, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κασίμη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΙ238741, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 17. Γεώργιος Τζιάλλας του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ581669, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ068280, Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού
3.  
  Πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, ο οποίος υποστηρίζεται από δύο (2) αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη ή συνεργάτες, που υπηρετούν στο γραφείο του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει το μέλος της Ομάδας, Κωστούλα Πάτουχα του Κυριάκου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4.  
  Η διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Άρθρο 3 "Συνεδρίαση"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εφαρμογή του ν. 4442/2016.
2.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων για τη θέσπιση νέου πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευση, έκδοση κανονιστικών πράξεων, οργανωτικές αλλαγές, εκπαίδευση και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων
Άρθρο 5 "Ομάδες εργασίας"
1.  
  Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συστήνει ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς τη σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των ομάδων εργασίας που συστήνονται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
2.  
  Στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, ειδικοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες
3.  
  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνδιαλέγεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργείων που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρμογή του ν. 4442/2016.
4.  
  Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα συνεργάζονται με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και τις επιμέρους ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων
Άρθρο 6
1.  
  Στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου και των ομάδων εργασίας που συστήνονται από αυτήν ή τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση
Άρθρο 7
1.  
  Η 21/14-8-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), γ) της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).
 • Την 21/14-8-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» (Α΄ 96), που είχε εκδοθεί δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).
 • Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης νέας Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εφαρμογή του ν. 4442/2016.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 26447/ΑΝ636/6-3-2017 εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/21 2015
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2016/4442 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία