ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/10/24-8-2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή βρίσκονται υπό ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και στοχεύουν στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, της περιφερειακής ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας της χώρας, χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Άρθρο 2 1.Υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με τις παρακάτω αποφάσεις για κάθε ακολούθως περιγραφόμενο έργο: 1)78/2018/19-03-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΑΠ 58) για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δημόσιου έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά Διόνυσος - Ν. Μάκρη», 2)103/2016/26-09-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (ΑΑΠ 252) για την κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την «Κατασκευή του Α/Κ Αρκαλοχωρίου του οδικού τμήματος Αλάγνι - Μάρθα από χ.θ. 5+710 έως χ.θ. 7+200 της επαρχιακής οδού Ηράκλειο - Βιάννος - Ιεράπετρα», 3)158/27-10-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (ΑΑΠ 280) για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ - ΠΑΛΑΜΑ», 4)283/22-5-2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αρταίων Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της 22/16-5-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις», ε.1) 85/2-5-2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας για την κήρυξη απαλλοτρίωσης του χώρου για την κατασκευή των έργων του αγωγού προσαγωγής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου - Παιανίας, στο νοτιοανατολικό όριο του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, στη θέση Βαραμπάς - Πηγάδι Ζήκου του Δήμου Παιανίας, για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», ε.2) 86/3-4-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας για την κήρυξη απαλλοτρίωσης του χώρου για την κατασκευή των έργων του αγωγού διάθεσης και του υποθαλάσσιου αγωγού του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου -Παιανίας, στη θέση Χαμολιά του Δήμου Μαρκοπούλου, για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», 5)Φ5001090/οικ/1447/8-3-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΑΠ 53) για την κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή νέων δεξαμενών στα πλαίσια του έργου «Έργα Ύδρευσης Παξών» στη Δ.Κ. Γάιου και στην Τ.Κ. Λάκκας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» (Αρχική κοινή υπουργική απόφαση 1037317/1606/Δ0010/21-07-2010, ΑΑΠ 334), 6)6589/24-9-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΑΠ 326) για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας ακινήτων για το έργο: «Κατασκευή 2ου κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο Φ50Ν έως την εγκατάσταση λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)». 2.Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Άρθρο 3 Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση των κατωτέρω περιγραφόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτά, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων: 1.Οδικά Έργα 1.1 Οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 48+500). 1.2. Αυτοκινητόδρομος Σχηματάρι - Χαλκίδας (Παράκαμψη Χαλκίδας). 1.3. Άξονας Β-Ν Νήσου Εύβοιας (Παράκαμψη Βασιλικού). 1.4. Οδικός άξονας Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο (Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς -Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη). 1.5. Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Χειμάρρου «Ειρήνη» και των εκατέρωθεν αυτής τμημάτων εθνικής οδού Νο 53. 1.6. Κατασκευή γέφυρας Λισσού και προσβάσεων επί της οδού Πανεπιστημιούπολη - Γρατίνη - Αρριάνα. 1.7. Βελτίωση - Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας - Παραλίας Πετρωτών - Ορίων Ν. Έβρου. 1.8. Παράκαμψη Οικισμού Θανούς. 1.9. Λεωφόρος Καραμανλή: Κατασκευή οδικού τμήματος από χ.θ. 3+330 έως χ.θ. 5+690. 1.10. Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας: «Κατασκευή τμήματος παράκαμψη Συκεώνας». 1.11. Βελτίωση και συντήρηση Οδικού άξονα Ηράκλειο-Μαλάδες. 1.12. Ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό στους Δήμους Εχεδώρου και Ν. Μενεμένης Θεσ/κης Τμήμα 56. 1.13. Κάθετος Άξονας 70 «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (μήκος 49 χλμ., διατομή 7,5 μ.) - Για ένα τμήμα έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση (8 χλμ.), υπολείπονται για 40 Χλμ. 1.14. Ξινό Νερό - Αμμοχώρι (Πτολεμαΐδα - Φλώρινα). 1.15. Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης Οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπροπύργου. 1.16. Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας - Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2.Υδραυλικά έργα 2.1. Αρδευτικά Δίκτυα Τριανταφυλλιάς. 2.2. Αρδευτικά Δίκτυα Φράγματος Ταυρωπού. 2.3. Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου. 2.4. Συμπληρωματικά Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 Περιοχής Πέτα-Κομπότι Ν. Άρτας. 2.5. Αντιπλημμυρική Προστασία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. 2.6. Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος του Ρ. Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής. 2.7. Αντιπλημμυρικά Έργα Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς Ν. Θεσσαλονίκης. 2.8. Συμπληρωματικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα Πεδιάδας Άρτας ολοκλήρωση Β Φάσης. 2.9. Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιοχής Βάλτου Α Φάση. 2.10. Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας. 2.11. Διευθέτηση Οριοθέτηση Ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και Κατασκευή Απαραίτητων Δικτύων Ομβρίων. 2.12. Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης έως Εκβολή. 2.13. Διευθέτηση κατάντη ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβιών στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού. 2.14. Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής. 2.15. Φράγμα Πετρένια στην περιοχή Γοματίου και Έργων Καθαρισμού Μεταφοράς και Αποθήκευσης νερού. 2.16. Νέος Αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανού. 2.17. Υδροδότηση Οικισμού Κινέττας Μεγάρων, Α Φάσης: Εξωτερικός Αγωγός Ύδρευσης, Κεντρική Δεξαμενή. 2.18. Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων Δήμου Παιανίας. 2.19. Αποχέτευση Ομβρίων Περιοχής Εντός Σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου. 2.20. Συλλογή μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας. 2.20.1. Απαλλοτρίωση στη θέση «Βαραμπάς- Πηγάδι Ζήκου» Δήμου Παιανίας. 2.21. Συλλογή, Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση -επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών. 2.22. Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλλήνης. 2.23. Επέκταση Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στην περιοχή Δυτικής Αχαΐας. 3.Έργα ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 3.1. Ευαγγελισμός - Α. Ηλιούπολη (Γραμμή 4). 3.2. Γουδή - Μαρούσι - Εθνική Οδός (Γραμμή 4). 3.3. Άλσος Βεΐκου - Περισσός - Πετρούπολη. 4.Έργα Βελτίωσης Αεροδρομίων. 4.1. Άρση εμποδίων (αποκοπή λόφου Νεράιδα) στην προσέγγιση του άκρου 36 του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Σύρου «Δ. Βικέλας». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος, β) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α 17), και ειδικότερα του άρθρου 7Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α 147), δ) του άρθρου 212 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114), ε) του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α 208).
  • Τη ΔΟΥ/οικ/5776/4-12-2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων» (ΑΑΠ 253),
  • Τη Δ17α/02/77/ΦΝ393/19-5-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός του έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, ως έργου εθνικής σημασίας» (Β 638).
  • Το γεγονός ότι τα υπαγόμενα στην παρούσα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της και είναι υπό εξέλιξη ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης. Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο, οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη. Λαμβάνεται δε υπόψη ότι η καθυστέρηση, για απροσδιόριστο χρόνο, στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων που υπάγονται στην παρούσα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις αναμενόμενες (α) οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς την σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (β) κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τους κινδύνους για τη ζωή, υγεία και σωματική ακεραιότητα προσώπων, καθώς και αναφορικά με (γ) την εξυπηρέτηση εθνικού σκοπού διά των έργων αυτών, όπου προσιδιάζει. Τα παραπάνω επιτείνονται από τη διαρκώς εντεινόμενη κλιματική αλλαγή.
  • Την 771/20-7-2018 εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ17Α/02/77/ΦΝ393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ17Α_02_77_ΦΝ393 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/ΔΟΥ/ΟΙΚ/5776 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/ΔΟΥ_ΟΙΚ_5776 2015
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία