ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/16/5-10-2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Καθορισμός ύψους ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2018.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορίζει το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2018 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.240.000,00) ευρώ. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ Ι
  • τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1166/1981 «Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους» (Α΄ 161),
  • την Φ.2/21/2837 της 26ης Νοεμβρίου/9ης Δεκεμβρίου 2017 πρόταση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους,
  • την Φ.387/5/ΑΣ 16675/21-3-2018 εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών,
  • το 2/19993/ΔΠΔΑ/12-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2461 του Ε.Φ. 23-140 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για το οικονομικό έτος 2018, που αφορά την επιχορήγηση των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.240.000,00) ευρώ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1166 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία