ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4/19-4-2018

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων Συνιστάται Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4512/2018.
Άρθρο 2 "Συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων αποτελείται από τους:
 1. Ευστράτιο Ζαφείρη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΜ 198392, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο,
 2. Γεράσιμο Ολυμπίτη του Ιωάννου, με ΑΔΤ ΑΚ 608377, Ειδικό Σύμβουλο στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού,
 3. Κωστούλα Πατούχα του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΙ 546325, Ειδική Σύμβουλο στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 4. Νικόλαο Αντώνογλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ 513412, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 5. Ιωάννη Τσιάλτα του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΕ 021164, Πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
 6. Δημήτριο Αυλωνίτη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ 291258, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
 7. Γεώργιο Δέδε του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ 232128, Γενικό Γραμματέα Υποδομών,
 8. Αθανάσιο Βούρδα του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΕ 078371, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 9. Ιωάννη Μπασκόζο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 002887, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
 10. Ανδρέα Νεφελούδη του Παύλου, με ΑΔΤ ΑΑ 019271, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 11. Παναγιώτη Κορφιάτη του Χαριλάου, με ΑΔΤ ΑΙ 221288, Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 12. Χριστίνα Μπαριτάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 536385, Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 13. Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου, με ΑΔΤ Μ 342020, Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 14. Μιχαήλ Βερροιόπουλο του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΕ 105961, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 15. Ιάκωβο Γκανούλη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 943602, Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 16. Δημήτριο Δέρματα του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ 467000, Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 17. Κωνσταντίνο - Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, με ΑΔΤ ΑΜ 126715, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
 18. Δημήτριο Αναγνωστάκη του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΕ 487942, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών,
 19. Κωνσταντίνο Τσουβάλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ 232212035, Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
 20. Σωτήριο Τερζούδη του Δημητρίου, Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 8012,
 21. Σταμάτιο Ράπτη του Στεφάνου, με Α.Μ. 756, Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,.
 22. Γεώργιο Τζιάλλα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ 581669, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
 23. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη του Μάρκου, με ΑΔΤ ΑΜ 980126, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 24. Σταύρο Θωμαδάκη του Δημητρίου, με ΑΔΤ Ξ 186699, Ειδικό Γραμματέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
 25. Ιούλιο Συναδινό του Ελευθερίου - Στεφάνου, με ΑΔΤ ΑΕ 026571, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού,
 26. Δημήτριο Παπαγιαννάκο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ 334107, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού
2.  
  Ο Πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου υποστηρίζεται από δύο (2) αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη ή συνεργάτες που υπηρετούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τη Χριστίνα Μπαριτάκη του Γεωργίου, Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος.
3.  
  Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Άρθρο 3 "Συνεδρίαση"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ειδικοί σύμβουλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες.
2.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με ειδικότερη ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις αυτές μετέχουν τα κατά περίπτωση αρμόδια μέλη. Σε κάθε ειδικότερο θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις κοινοποιούνται στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εφαρμογή του ν. 4512/2018 και ειδικότερα των άρθρων 127 έως 157 και 173 έως 175.
2.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και συμβουλευτικό όργανο προς τους αρμόδιους υπουργούς για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη συντονισμένη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων ως προς το σύνολο των πεδίων εποπτείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 127 του ν. 4512/2018, την παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη βελτίωσή του.
3.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την εποπτεία και τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίησή τους
4.  
  Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικών με τη χρηματοδότηση των ενεργειών εποπτείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών
5.  
  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνδιαλέγεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργείων που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρμογή του ν. 4512/2018.
6.  
  Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα συνεργάζονται με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και τις ομάδες εργασίας που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 5 για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων
Άρθρο 5 "Ομάδες εργασίας"
1.  
  Για την αποτελεσματική λειτουργία και τη διασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας, ανά πεδίο εποπτείας, για την τεχνική υποστήριξη του έργου της, στις οποίες συμμετέχουν κατά βάση οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι, στελέχη των συναρμόδιων υπηρεσιών και κατά περίπτωση εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
2.  
  Η Ομάδας Διαχείρισης Έργου ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιμέρους ομάδων και παρακολουθεί το έργο τους. Η γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των ομάδων εργασίας που συνιστώνται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Άρθρο 6
1.  
  Στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου και των ομάδων εργασίας που συνιστώνται από αυτήν δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση
Άρθρο 7
1.  
  Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος, β) των άρθρων 15 παρ. 2 περιπτ. γ, 16, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), γ) του άρθρου 134 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α 5), δ) την Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις Υ226/2016 (Β 4233) και Υ12/2018 (Β 978) όμοιες, ε) την οικ. 85171/28-11-2017 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου» (Β 4163).
 • Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του ν. 4512/2018 και ειδικότερα των άρθρων 127 έως 157 και 173 έως 175.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 20237/ΑΝ507/20-2-2018 εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2017/85171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/85171 2017
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ197 2016
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 2018/4512 2018
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία