ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/6/20-4-2018

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η 48/11-12-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 1 Στην Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής μετέχουν οι 1 Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα μεγάλων έργων υποδομής, ως Πρόεδρος, 2 Υπουργός Εσωτερικών, 3 Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 4 Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 5 Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 6 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 7 Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ε.Σ.Π.Α., 8 Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, 9 Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 10 Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού. 2 Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.
2.  
  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 1 Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής ανήκει 1 Η έγκριση σχεδίων δράσης. 2 Η συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης. 3 Ο εντοπισμός σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις. 4 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων. 5 Η προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για αντιμετώπιση προβλημάτων. 6 Η επικαιροποίηση/αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται. 2 Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσονται τα σχέδια δράσης 1 Των συμβάσεων παραχώρησης για τους πέντε αυτοκινητόδρομους και της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης Ειδικότερα, τα έργα στα οποία απαιτείται η εκπόνηση, η έγκριση και η παρακολούθηση σχεδίου δράσης είναι τα εξής 1 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα» (Ολυμπία οδός), 2 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός - Κλειδί», 3 «Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση - λειτουργία - συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», 4 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (ΑΚ Μεταμόρφωσης) -Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι -Χαλκίδα», 5 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη Τρίπολη - Σπάρτη», 6 «Ολοκλήρωση κατασκευής 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης», 2 των έργων που αφορούν τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και ιδίως 1 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», 2 «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», 3 «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου», 4 «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών», 5 «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας», 3 για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων που αφορούν 1 τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.), 2 τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), 3 την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό Α.Ε..
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο Ειδικούς Συμβούλους - Ειδικούς Συνεργάτες ή μετακλητούς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, από δύο υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
 1. Με απόφαση της Επιτροπής ορίζεται Συντονιστής του έργου αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στον οποίο ανατίθεται ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ιδίως με το ΤΑΙΠΕΔ, το Γραφείο Ελληνικού και την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.», με σκοπό την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.
 2. Ο Συντονιστής προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια με σκοπό:.
  • Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση
  • Την ενημέρωση της Επιτροπής για την άρτια ολοκλήρωση των απαιτουμένων ενεργειών
  • Την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων από την Κυβέρνηση δράσεων για την εκτέλεση της σύμβασης
  • Την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων και προτάσεων σχεδιασμού σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους και την Περιφέρεια Αττικής
 3. Ο Συντονιστής επικουρείται στο έργο του από υπαλλήλους που υπηρετούν στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Επικρατείας που προεδρεύει της Επιτροπής και τους υπαλλήλους της παρ. 2.
 4. Ο Συντονιστής παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
 5. Στο Συντονιστή δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.».
 6. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ.
4.  
  Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:«
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 25 παρ. 1, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).
 • Την 48/11-12-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172).
 • Την ανάγκη τροποποίησης της λειτουργίας της Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης σχεδίων δράσης,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/48 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία