ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/09.09.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση και οριστικά σε ισχύ της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών Ελλάδος-Πορτογαλίας (Αθήνα, 16.5.1986).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, η Συμφωνία Αερομεταφορών και το Παράρτημα αυτής μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Μαΐού 1986 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1987/1991 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 189 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 10ης Δεκεμβρίου 1991, τέθηκε και οριστικά σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 αυτής, την 26η Μαΐου 1992.Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-09
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/151
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία