ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/23.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για την ανανέωση για μια περίοδο τριών ετών αρχομένης από 20 Νοεμβρίου 1991 της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εκδικάζει ατομικές προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 της Σύμβασης της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο ΓενικόΓραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης η από 31 Οκτωβρίου 1991 δήλωση της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την ανανέωση για μια περίοδο τριών ετών από της 20ης Νοεμβρίου 1991 της Ελληνικής δηλώσεως σχετικά με τις ατομικές προσφυγές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 της Συμβάσεως της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950 για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, η οποία κυρώθηκε με το αριθ. 53/1974 Νομοθετικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 256 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α στις 20.9.1974.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-23
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/44
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία