ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2/15.11.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας / πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (Λευκωσία, 28.6.199).Το Υπουργείο των Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 18 Οκτωβρίου 1994 έλαβε χώρα στην Αθήνα η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας, πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία την 28η Ιουνίου 1993.Η παραπάνω Συμφωνία, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθ. 2195/1994 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 40 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α στις 22 Μαρτίου 1994, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 αυτής, την 18η Οκτωβρίου 1994.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-11-15
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/189
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία