ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2/05.10.1995

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 21 Ιουλίου 1995 έλαβε χώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη η κατάθεση στον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. του εγγράφου επικυρώσεως από τη χώρα μας της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέη της Τζαμάϊκας την 10 Δεκεμβρίου 1982, καθώς και της Συμφωνίας μετά των Παραρτημάτων της που αφορά τον τρόπο εφαρμογής του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη την 28 Ιουλίου 1994.Η παραπάνω Σύμβαση μετά της σχετικής Συμφωνίας, που κυρώθηκαν από τη χώρα μας με τον υπ αριθ. 2321/1995 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 136 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 23 Ιουνίου 1995, τέθηκαν σε ισχύ ως προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 2 της Σύμβασης και τη διάταξη του άρθρου 6 παραγρ. 2 της Συμφωνίας, την 19 Αυγούστου 1995.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-05
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/207
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία