ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/3/18.04.1995

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες διεθνείς Σιδηροδρομικές γραμμές (Α.G.C.), (Γενεύη, 31 Μαΐου 1985). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι την 31 Μαρτίου 1995 έλαβε χώρα η κατάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. του εγγράφου επικυρώσεως από τη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες Διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές (Α.G.C.), η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη την 31 Μαΐου 1985.Η παραπάνω Συμφωνία, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθ. 2282/1995 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 12 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 26ης Ιανουαρίου 1995, θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 αυτής, την 29 Ιουνίου 1995.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-04-18
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/75
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία