ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2/21.10.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου». Αμμάν, 4.11.1996.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας που υπογράφηκε στο Αμμάν στις 4 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθμ. 2486/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 77 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 16 Μαΐου 1997, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παραγρ. 2 αυτής, την 17η Αυγούστου 1997.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/215
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία