ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0544/10/ΑΣ367

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
/Μ. 4481 (6)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γεωργίας. (Τιφλίς, 10.4.1997).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γεωργίας που υπογράφηκε στην Τιφλίδα στις 10 Απρίλιου 1997 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2604/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 87 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 22 Απριλίου 1998, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 αυτής την 27 Μαΐου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-06-23
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία