ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/09.07.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύμβαση για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους (Μόντρεαλ, 1.3.1991)Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 1 Μαρτίου 1991 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2264/1994 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 208 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 5 Δεκεμβρίου 1994, τέθηκε διεθνώς και ως προς τη χώρα μας σε ισχύ την 21 Ιουνίου 1998, κατόπιν της ολοκληρώσεως των προϋποθέσεων του άρθρου ΧΙΙΙ παρ. 3 αυτής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-09
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/153
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία