ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/29.09.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ «του Πρωτοκόλλου συνεργασίας Ελλάδος - Γεωργίας στον τομέα των Αρχείων». Αθήνα, 16.9.1997.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας στον τομέα των Αρχείων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16.9.1997 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2633/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 158 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α­ της 10 Ιουλίου 1998, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου VΙΙΙ αυτού την 30 Ιουλίου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία