ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2/30.03.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια (Εσπό, Φινλανδίας, 25.2.1991).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 24 Φεβρουαρίου 1998 έλαβε χώρα η κατάθεση στον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. του εγγράφου επικυρώσεως από τη χώρα μας της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια που υπογράφηκε στο Εσπό της Φινλανδίας στις 25 Φεβρουαρίου 1991.Η παραπάνω Σύμβαση η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 2540/1997 Νόμου που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 249 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 15 Δεκεμβρίου 1997, θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 αυτής, την 25 Μαΐου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-30
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/68
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία