ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/3/01.09.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά την τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας που υπογράφηκαν στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979 και 2 Δεκεμβρίου 1986 αντιστοίχως και κυρώθηκαν με τον υπ’ αριθ. 2583/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 39 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 3 Μαρτίου 1998, τέθηκαν σε ισχύ ως προς τη χώρα μας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παραγρ. 3.1 αυτής, την 22 Ιουλίου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-01
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/202
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία