ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/3/29.09.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Διεθνούς Συμφωνίας για το νομικό καθεστώς της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στην Αρόλσεν». Βόννη, 15.7.1993.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Διεθνής Συμφωνίας για το νομικό καθεστώς της Διεθνούς Υπηρεσίας αναζητήσεων στην Αρόλσεν που υπογράφηκε στη Βόννη στις 15 Ιουλίου 1993 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2455/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 11 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α­ της 14 Φεβρουαρίου 1997, τέθηκε διεθνώς σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 αυτής, την 2.8.1998
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία