ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/5/29.09.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώρα μας της Συμφωνίας της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και Υπηρεσιών με σκοπό την καταχώρηση σημάτων.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 7 Αυγούστου 1998 έλαβε χώρα στη Γενεύη η κατάθεση στο Γενικό Διευθυντή του WΙΡΟ του εγγράφου προσχωρήσεως της χώρας μας στη Συμφωνία της Νίκαιας και αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και Υπηρεσιών με σκοπό την καταχώρηση Σημάτων της 15ης Ιουνίου 1957 όπως αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977.Η παραπάνω Συμφωνία η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2505/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 118 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Τεύχος Α­ της 11.6.1997 θα τεθεί σε ισχύ την 7η Νοεμβρίου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία