ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/08.03.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές». Παρίσι, 17.12.1997.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 5 Φεβρουαρίου 1999 έλαβε χώρα στο Παρίσι η κατάθεση στο Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ του εγγράφου επικυρώσεως από τη χώρα μας της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 1997.Η ως άνω Σύμβασις η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 2656/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 265 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 1ης Δεκεμβρίου 1998, τέθηκε διεθνώς και ως προς τη χώρα μας σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 αυτής, την 15η Φεβρουαρίου 1999.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-03-08
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/44
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία