ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/14.07.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδος - Κάτω Χωρών για τη ρύθμιση των προνομίων και ασυλιών των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η δι’ ανταλλαγής των από 26.1.1999 και 5.3.1999 ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσα Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και αφορά τη ρύθμιση των προνομίων και ασυλιών των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL), η οποία κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2729/1999 Νόμο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 125 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 17 Ιουνίου 1999, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγράφου (4) της ρηματικής διακοίνωσης την 1η Ιουλίου 1999
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-07-14
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία