ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/17.02.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-01-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση που αφορά το Πρωτόκολλο διαβουλεύσεων μεταξύ των Υουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κένυα. Ναϊρόμπι, 16 Νοεμβρίου 1998.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 16 Νοεμβρίου 1998 υπεγράφη στο Ναϊρόμπι Πρωτόκολλο συνομιλιών μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της Κένυας, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤο Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κένυας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας (που εφεξής θα καλούνται στο παρόν οι δύο Πλευρές), έχοντας αποφασίσει να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις Ελληνο-Κενυατικές σχέσεις με κάθε δυνατό τρόπο σύμφωνα με τους γενικώς αναγνωρισμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, προς το συμφέρον της ενίσχυσης της ειρήνης και της ασφάλειας, της παγιοποίησης των δημοκρατικών αξιών και της τήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμφωνούν στα ακόλουθα.1. Οι δύο Πλευρές θα τηρούν μόνιμη επαφή για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των δύο χωρών σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, για τον διακανονισμό περιφερειακών συγκρούσεων και για την επίλυση επειγόντων οικονομικών και ανθρωπιστικών προβλημάτων.2. Οι δύο Πλευρές θα λάβουν μέτρα για την πραγματοποίηση τακτικών διαβουλεύσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών.Διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών, ή των αντιπροσώπων τους, ακόμη και σε επίπεδο Πρέσβεων, θα διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση ανάγκης, οι διαβουλεύσεις μπορούν να διεξάγονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και συναντήσεων.3. Τα θέματα των διαβουλεύσεων θα περιλαμβάνουν :• Μεγάλα διεθνή προβλήματα, ιδιαίτερα τα θέματα της ενίσχυσης της ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας,• Την διεθνή συνεργασία σε οικονομικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς και πολιτιστικούς τομείς, τοδιεθνές εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος,• Την διμερή συνεργασία σε πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, επιστημονικό, τεχνικό, πολιτιστικό και σε άλλους τομείς, που θα διεξάγεται από το Κράτος ή άλλους οργανισμούς,• Κάθε άλλο θέμα που οι δύο Πλευρές θα αναγνωρίζουν ότι χρήζει συνομιλιών.4. Οι διπλωματικές αποστολές των δύο Πλευρών θα ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες σχετικά με προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.5. Οι δύο Πλευρές θα προάγουν την ανάπτυξη επαφών μεταξύ άλλων κυβερνητικών οργανισμών και άλλων δομών των χωρών τους, και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.6. Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύσει από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παύσει να ισχύει μετά από καταγγελία οποιουδήποτε μέρους που θα γνωστοποιεί έξι μήνες εκ των προτέρων την πρόθεσή του να διακόψει την ισχύ του παρόντος.Συντάχθηκε στο Ναϊρόμπι στις 16 Νοεμβρίου 1998 σε δύο αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα, όπου και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-02-17
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία