ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/22.12.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή υπό της χώρας της διατάξεως του άρθρου 5 παράγρ. 3 της «Σύμβασης της Χάγης της 15.11.1965 σχετικά με την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων Πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η χώρα μας με την από 13 Ιουλίου 1999 ρηματική της διακοίνωση προς το Μόνιμο Γραφείο της Συνδιασκέψεως της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, αναφορικά με τη «Σύμβαση της Χάγης της 15 Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» η οποία κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1334/1983 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 31 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 14 Μαρτίου 1983, εδήλωσε ότι «οι βάσει της διατάξεως του άρθρου 5 παραγρ. 3 της Σύμβασης αυτής γνωστοποιήσεις και επίσημες κοινοποιήσεις θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα μόνον εάν έχουν συνταχθεί ή μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-12-22
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/288
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία