ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2/06.04.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ελλάδος - Εσθονίας. (Αθήνα, 17 Απριλίου 1997).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 1997 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 2573/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 21 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 4 Φεβρουαρίου 1998 θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παράγρ. 2 αυτής την 2 Απριλίου 1999.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-04-06
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/63
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία