ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2/27.07.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώρα μας της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες».Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 22.6.1999 έλαβε χώρα η κατάθεση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης του εγγράφου επικυρώσεως από τη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες που υπογράφηκε στο Στραμβούργο στις 8 Νοεμβρίου 1990.Η παραπάνω Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2655/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 264 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 1 Δεκεμβρίου 1998, θα τεθεί σε ισχύ ως προς τη χώρα μας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 παραγρ. 4 αυτής την 1 Οκτωβρίου 1999, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 του άρθρου 2, 1 του άρθρου 6, 3 του άρθρου 14, 3 του άρθρου 25, 2 του άρθρου 32 και της σχετικής δηλώσεως βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αυτής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-07-27
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία