ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/05.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας Ελλάδος - Μάλτας για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους» Αθήνα, 7.10.1999Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Μάλτας για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 1999 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2871/2000 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 277 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α~ της 19ης Δεκεμβρίου 2000, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 1 αυτής, την 29η Ιανουαρίου 2001.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-04-05
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/65
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία