ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/9/ΑΣ90

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
/Μ.5276(5)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, η οποία υπεγράφη στο Ζάγκρεμπ στις 23 Μαίου 2001 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον 3018/2002 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 130 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 5ης Ιουνίου 2002, τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παραγρ. 2 αυτής την 12η Μαρτίου 2003.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-03-18
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία