ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0546/ΑΣ709/Μ.5280

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Σύμβασης της Χάγης 1973 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση της Χάγης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής του 1973, την οποία η χώρα μας κύρωσε με το Νόμο 3171/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 192 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 29ης Ιουλίου 2003, θα αρχίσει να ισχύει ως προς τη χώρα μας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 35 αυτής, από την 1η Φεβρουαρίου 2004.Η Ελλάδα έχει διατυπώσει επίσης τις ακόλουθες επιφυλάξεις στη διάταξη του άρθρου 26 της Σύμβασης:«Η Ελλάδα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην αναγνωρίζει ούτε να κηρύσσει εκτελεστές αποφάσεις και συμβιβασμούς σε υποθέσεις διατροφής α) μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή (πλην αδελφών) και β) μεταξύ συγγενών εξ’ αγχιστείας».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-18
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/292
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία