ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/02.09.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για της Θαλάσσιες μεταφορές».Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές που υπογράφηκε στην Δαμασκό στις 28 Μαΐου 2001 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον 2994/2002 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 60 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 28 Μαρτίου 2002, κατόπιν ολοκληρώσεως των από της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2 αυτής προβλεπομένων διαδικασιών, τέθηκε σε ισχύ την 20 Δεκεμβρίου 2002.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-09-02
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία