ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3/17.02.2003

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις καθώς και των Σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στη Τελική Πράξη που υπογράφηκαν στη Νίκαια στις 26 Φεβρουαρίου 2001.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, η Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις καθώς και τα Σχετικά Πρωτοκόλλα, και οι Δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη Τελική Πράξη που υπογράφηκαν στη Νίκαια στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και κυρώθηκαν από τη χώρα μας με τον 3001/2002 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 73 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 8ης Απριλίου 2002, τέθηκαν σε ισχύ διεθνώς και ως προς τη Χώρα μας την 1η Φεβρουαρίου 2003, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παραγρ. 2 της Συνθήκης η οποία προβλέπει τη θέση της σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικυρώσεως του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στην διατύπωση αυτή, που στην περίπτωση μας τυγχάνει η Ιρλανδία.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-17
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία