ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0546/ΑΣ806/Μ.5191

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, που υπογράφηκε στο Ρόττερνταμ στις 11 Σεπτεμβρίου 1998 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον Νόμο 3176/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 208 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 29ης Αυγούστου 2003, θα τεθεί σε ισχύ ως προς τη χώρα μας, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 αυτής, στις 22 Μαρτίου 2004.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-01-20
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/9
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία