ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/09.07.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων (Βελιγράδι, 9.5.2002).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 9 Μαΐου 2002 και κυρώθηκε από την χώρα μας με το υπ’ αριθμ. 3225/2004 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 22 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 2ας Ιανουαρίου 2004, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτής στις 4 Απριλίου 2004.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-09
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία