ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ879/Μ.5531

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση μιας μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων. (Αθήνα, 3.4.2003).Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση μιας μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2003, και κυρώθηκε από τη Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3405/2005 νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 264 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, της 25ης Οκτωβρίου 2005, τέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2005, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 αυτής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-13
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/300
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία