ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0546/ΑΣ79/Μ.5486

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις, που υπουγράφηκε από την Ελλάδα στις 3 Μαΐου 2002, στο Βίλνιους της Λιθουανίας και κυρώθηκε από τη Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3289/2004 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 227 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 26ης Νοεμβρίου 2004, θα τεθεί σε ισχύ ως προς τη Χώρα μας την 1η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-11
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/29
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία